Koberec: záruka zdravého vzduchu v bytě

Koberec zajistí lepší a zdravější vzduch ve vašem bytě. Koberec tvoří trojrozměrnou strukturu , která trojrozměrnou strukturu, která zachycuje prachové (jemné) částice a alergeny . Prach a alergeny díky tomu nemohou létat ve vzduchu jako v případě tvrdé podlahy. Jakmile se prach usadí, už se nemůže znovu rozletět po místnosti, i když po koberci někdo projde. Koberec totiž prach zachytí. Samozřejmě musíte svůj koberec pravidelně čistit dobrým vysavačem (vybaveným kartáčky a mikrofiltrem (HEPA)), a to nejméně dvakrát týdně.

V roce 2006 agentura GUI (Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik) provedla studii pro společnost Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB). Studie spočívala v analýze vzduchu ve více než 100 náhodně vybraných domácnostech. Během analýzy byla porovnávána koncentrace prachových částic v místnostech s kobercem a s tvrdou podlahou. Výsledky studie byly jednoznačné: průměrná koncentrace jemného prachu v interiérech s tvrdou podlahou byla dvakrát vyšší než v interiérech s kobercem. V místnostech s tvrdou podlahou byl o 20 % překročen limit prachových částic ve vzduchu v exteriéru, stanovený v Německu.

Pro lidi s citlivým dýchacím ústrojím je to jasné: musejí si vybrat podlahovou krytinu, která „zachycuje“ prach a nedovolí mu vracet se zpět do vzduchu. Prevence je vždy lepší než léčba.

Trojrozměrný lapač prachu

Zde se dozvíte více Zhroucení

3 dimensional dust trap

Koberec představuje trojrozměrný lapač prachu a alergenů.

 

V místnostech s kobercem je koncentrace prachových částic výrazně nižší než v místnostech s tvrdou podlahou.  

 

info Kvalita vzduchu v interiéru a podlahoviny

Zde se dozvíte více Zhroucení

Množství jemného prachu v interiéru


(Zdroj: Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) and Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI Mönchengladbach) - Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens.)

Průměrná koncentrace jemných prachových částic v interiérech s tvrdou podlahou byla dvakrát vyšší než v případě interiérů s kobercem a překračovala limit 50 g/m3, stanovený v Německu pro venkovní vzduch. Pro citlivé jedince s křehkým dýchacím traktem je skutečnou prevencí volba podlahoviny, která pohlcuje prach a neuvolňuje ho zpět do vzduchu.


Koberec uvolňuje méně částic, které by mohly být vdechovány

Tento test ukazuje množství prachu uvolněného do vzduchu při procházení po koberci po dobu 16 minut v porovnání se stejně zaprášenou tvrdou podlahou. Při chůzi po tvrdé podlaze se nejen do vzduchu uvolní více prachu, ale tento prach se víří dál, i když se člověk zastaví.

 

(Zdroj: Cleaning and foot Traffic Emissions Analysis, Prof.Testing Laboratory, Dalton GA, Asbury G., 2002)

info Částice (jemný prach)

Zde se dozvíte více Zhroucení

Částice představují další typ znečištění ovzduší. Jedná se o částice obsažené ve vzduchu o rozměrech menších než 10 mikrometrů. Výzkumy ukázaly, že vdechované prachové částice poškozují plíce. Hlavními zdroji prachových částic jsou doprava (40 %), průmyslová výroba (23 %) a zemědělství (20 %). Částice vznikají při spalování, například v automobilech (zejména v naftových motorech), elektrárnách a průmyslových spalovnách nebo při soukromém spalování materiálu. Ale mohou být také následkem skladování a přepravy uhlí, rudy a obilovin a rovněž opotřebení vozovek a pneumatik.

 

Také domácnosti mohou výrazně přispívat ke znečištění ovzduší částicemi, například používáním bojlerů na různá paliva, otevřených ohnišť a krbů, kouřením cigaret, ježděním v autech a podobně. Částice sazí emitované otevřeným ohništěm obsahují poměrně vysoké procento škodlivých látek, vznikajících nedokonalým spalováním. Tato forma emisí vzniká také v bezprostředním okolí a u země. A konečně prachové částice mohou mít původ i v přírodě, například v podobě mořské soli nebo hlíny odváté větrem.

 

 

(Obrázek s laskavým svolením zapůjčila společnost U.S. EPA)

info Kvalita vzduchu v interiéru a podlahoviny

Zde se dozvíte více Zhroucení

Množství jemného prachu v interiéru


(Zdroj: Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) and Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI Mönchengladbach) - Dr. Dipl.-Ing. Andreas Winkens.)

Průměrná koncentrace jemných prachových částic v interiérech s tvrdou podlahou byla dvakrát vyšší než v případě interiérů s kobercem a překračovala limit 50 g/m3, stanovený v Německu pro venkovní vzduch. Pro citlivé jedince s křehkým dýchacím traktem je skutečnou prevencí volba podlahoviny, která pohlcuje prach a neuvolňuje ho zpět do vzduchu.


Koberec uvolňuje méně částic, které by mohly být vdechovány

Tento test ukazuje množství prachu uvolněného do vzduchu při procházení po koberci po dobu 16 minut v porovnání se stejně zaprášenou tvrdou podlahou. Při chůzi po tvrdé podlaze se nejen do vzduchu uvolní více prachu, ale tento prach se víří dál, i když se člověk zastaví.

 

(Zdroj: Cleaning and foot Traffic Emissions Analysis, Prof.Testing Laboratory, Dalton GA, Asbury G., 2002)

Trojrozměrný lapač prachu

Zde se dozvíte více Zhroucení

3 dimensional dust trap

Koberec představuje trojrozměrný lapač prachu a alergenů.

 

V místnostech s kobercem je koncentrace prachových částic výrazně nižší než v místnostech s tvrdou podlahou.