O testu životního stylu

Nikoho nepřekvapí, že výběr koberců je dnes nepřeberný. To spotřebiteli, který si chce koupit nový koberec, samozřejmě nijak neulehčuje jeho volbu. Musí se prohrabávat zdánlivě nekonečnou spoustou koberců všech barev a struktur. Jak v nich má najít právě ten, který se mu nejlépe hodí? Co by měla být příjemná zábava, je dnes spíše dřina, jednoduše proto, že kupující pro stromy nevidí les.

Abychom zjistili, v jakém prostředí máme konkrétnímu zákazníkovi předvádět naši sbírku koberců, používáme zábavný test preference interiéru. Test se skládá z 11 ilustrovaných otázek. Z odpovědí se snažíme zjistit, ve kterém z námi vybraných typů prostředí se zákazník cítí nejvíce ve svém živlu. Exaktní věda? Svěrací kazajka? Vůbec ne. Jen zábava. Prostřednictvím emocionálních zážitků postupně vedeme zákazníka krok po kroku ke konečnému výběru.

Při sestavování tohoto testu interiéru jsme nahlíželi do mezinárodních studií o bydlení, životním stylu a chování spotřebitelů, abychom zjistili, jaké hodnoty dnešní a budoucí spotřebitel spojuje s bydlením a životním stylem. Na základě výsledků tohoto průzkumu definovala společnost AW pět skupin hodnot/preferencí/charakteristik v podobě grafu, kde stojí proti sobě pojmy, jako extrovertní x introvertní (intelektuální) a emocionální x racionální (technický). Z těchto skupin hodnot jsme pak vytvořili styly domácího prostředí: City Life (život ve městě), Sweet Life (sladký život), World Life (světácký život), Simple Life (prostý život) nebo Classic Life (klasický styl), které mají každý svoji atmosféru, způsob výzdoby interiéru a volbu barev.

 

lifestyle division cross