Značky, symboly a informace

Dnes více než kdy jindy kladou spotřebitelné při nákupu důraz na ekologické vlastnosti nakupovaných produktů. Chtějí být ujištěni o tom, že výrobek je bezpečný pro životní prostředí a vyrobený podle ekologických norem. Tento trend se nevyhýbá ani kobercům.

gutOd začátku devadesátých let 20. století jsou členové asociace GUT (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.) povinni dodržovat uživatelský komfort a ekologické vlastnosti všech koberců, které vyrábějí, po celou dobu jejich životního cyklu – od výroby přes pokládku a užívání až po recyklaci. Normy GUT pro suroviny, aditiva a výrobní procesy jsou v Evropě jedinečné. Spojením evropských výrobců s deklarovanou ekologickou odpovědností (AW) zaručuje GUT lepší prostředí pro život. 

ecraGUT a ECRA (European Carpet and Rug Association – Evropská asociace výrobců koberců a předložek) se rozhodly spojit všechny existující systémy informací o produktech do jednotného systému, který nazvaly PRODIS.