ECRA, the European Carpet and Rug Association

ecra

Evropská asociace výrobců koberců a předložek (ECRA) se sídlem v belgickém Bruselu je organizace sdružující přední evropské výrobce koberců. Asociace byla založena v roce 2005. Členské společnosti ECRA jsou odpovědné asi za 85 % evropské produkce koberců. V současné době je členem asociace ECRA více než 50 předních výrobců koberců z 6 evropských zemí.

ECRA je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností a informací mezi jejími členy. Cílem práce asociace je výzkum, vývoj, zavádění norem, zastupování na mezinárodních veletrzích, hodnocení statistických dat, aktivní tisková kancelář a spolupráce s médii.

Účel a cíle asociace ECRA

Asociace zastupuje a propaguje zájmy svých členů:

 • podporou jejich obecných hmotných, komerčních a podnikatelských zájmů, především úsilím o zamezení nekalé soutěži.
 • poskytováním informací a poradenství svým členům.
 • podporou zájmů členů týkajících se výzkumu vývoje a norem.

Činnost asociace ECRA je vedena následujícími cíli:

 • být informační platformou pro své členy
 • rozvíjet obchodní kontakty mezi členy a pečovat o ně
 • zastupovat obecné zájmy svých členů na evropské úrovni
 • být kontaktním místem pro národní a mezinárodní organizace a asociace
 • podporovat pověst koberců jako produktu
 • informovat koncové uživatele a prodejce
 • podporovat inovaci a jakost
 • regulovat trh aktivním zapojením do tvorby norem