PRODIS: jednotný PRODuktový Informační Systém evropského odvětví výroby koberců

PRODIS je první univerzální systém informací pro spotřebitele, který spojuje informace o ekologických otázkách, ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a informace o aplikacích a dalších charakteristikách textilních podlahových krytin.

PRODIS poskytuje spolehlivé informace pro spotřebitele a profesionály a je založen na dvou prvcích:

PRODIS je víc než jen nové označení koberců. Je to viditelná známka obnovené důvěry v koberce. Koberce nejsou jen podlahovou krytinou, ale i nejlepší volbou.

Stručně řečeno, PRODIS znamená:

  • kvalitu podle evropských norem (značka CE)
  • testovanou ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele
  • kontrolu v nezávislých testovacích domech