GUT: Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden

GUT logo

GUT: „ekologické svědomí“ výrobců koberců

Dne 4. prosince 1990 založili přední evropští výrobci koberců v německém Aachenu Asociaci pro výrobu ekologických koberců (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.) – GUT. Cílem asociace je trvalé zlepšování aspektů ochrany životního prostředí a spotřebitelů po celou dobu životního cyklu podlahových krytin (od výroby a pokládky přes používání až po recyklaci).

Založením asociace GUT a trvalým rozvíjením jejích ekologických cílů provedlo evropské odvětví výroby koberců revoluci v oblasti ekologických norem pro podlahové krytiny. Ve spolupráci s uznávanými evropskými zkušebními laboratořemi jsou registrované výrobky pravidelně kontrolovány podle zkušebních kritérií GUT.

Navíc GUT podporuje ekologická řešení pokládky koberců a poskytuje objektivní informace o všech aspektech, které se týkají koberců. Intenzivní testování obsahu chemických látek a emisí je základem pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů.