Právní informace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování vašich osobních dat společností Associated Weavers Europe NV/SA (dále jen: „AWE”, „my”, „nám”, „náš” skloňováno ve všech pádech) během:

a) návštěvy našich webových stránek:

 1. www.carpetyourlife.com
 2. www.sensualite.eu
 3. www.invictus-carpet.com
 4. www.vivendi-carpet.com
 5. www.gaia-carpet.com
 6. www.sedna-carpet.com
 7. www.schoener-wohnen-teppichboden.de
 8. www.isense-carpet.co.uk
 9. www.invictus.co.uk
 10. www.vivendi-carpet.co.uk

dále společně jen: „Webová stránka”;

b) vaší komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu a sociálních médií (dále jen: „Kanály sociálních médií”; např. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ a Instagram); nebo

c) vzájemného kontaktu na veletrzích a společenských akcích.

POZNÁMKA: Pokud si přejete získat informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje získané pomocí souborů cookie a pluginů sociálních médií na naší Webové stránce, přejděte prosím na naše Zásady při používání souborů Cookie.

1. Obecné informace

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

1.1. Vaše osobní informace zpracovává společnost Associated Weavers NV/SA se sídlem na adrese Weverijstraat 1, 9600 Ronse v Belgii, registrovaná pod obchodním číslem 0400.254.860. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected].

Jedná se o společnost, která je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

1.2. Jakýkoliv pojem začínající velkým písmenem je v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definován výslovným odkazem. Vzhledem ke kontextu mohou být výrazy v jednotném čísle rovněž interpretovány tak, že zahrnují množné číslo a naopak.

Abychom se ujistili, že obě strany přesně chápou obsah, je důležité, aby některé pojmy byly oběma stranami interpretovány stejně.

1.3. Pokud se text odvolává na určitý zákon nebo nařízení, toto odvolání rovněž zahrnuje veškeré změny, nahrazení nebo zrušení příslušného zákona nebo nařízení včetně veškerých souvisejících výkonných rozhodnutí.

Zákony se čas od času mění a my se chceme ujistit, že tyto Zásady ochrany osobních údajů zůstanou i nadále v souladu s takovými změnami.

1.4. AWE si vyhrazuje právo čas od času měnit či upravovat tyto Zásady ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení. Tyto změny a úpravy budou uveřejněny prostřednictvím Webové stránky. Pokud s těmito změnami nebo úpravami nesouhlasíte, žádáme vás, abyste nás o této skutečnosti informovali e-mailem na adrese [email protected]. Pokud od vás neobdržíme takový e-mail do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení provedení změny Zásad ochrany osobních údajů viditelným způsobem na našich Webových stránkách, budeme předpokládat, že se všemi provedenými změnami jednoznačně souhlasíte.

Změny zákonů, tržních podmínek, zájmů apod. mohou mít čas od času za důsledek změnu našich Zásad ochrany osobních údajů, aby byla zajištěna jejich aktuálnost.

Pokud k tomu dojde, žádáme vás, abyste tyto změny vzali na vědomí a souhlasili s nimi, pokud je považujete za přijatelné.

2. Druhy zpracovávaných osobních údajů

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

2.1. Kdykoliv použijete naši Webovou stránku nebo Kanály sociálních médií, můžeme shromažďovat:

 • technické informace týkající se vámi používaného zařízení, jako je např. vaše IP adresa, druh prohlížeče, vaše zeměpisná poloha a operační systém;
 • informace týkající se vašeho chování během prohlížení, jako je např. délka návštěvy určité stránky, vámi navštívené odkazy, stránky, které jste navštívili a počet návštěv určité stránky.

Zde vám vysvětlíme, které druhy osobních údajů shromažďujeme pokaždé, když navštívíte naši Webovou stránku a Kanály sociálních médií.

2.2. Pokud na naší Webové stránce vyplníte kontaktní formulář nebo nás kontaktujete e-mailem, telefonicky, faxem nebo přes Kanály sociálních médií, shromažďujeme:

 • vámi poskytnuté základní identifikační údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, váš zaměstnavatel, vaše pracovní pozice;
 • obsah vaší zprávy a technické údaje zprávy (komu je zpráva určena, datum a čas apod.);
 • vaše preference týkající se zasílání našich e-mailových zpráv, jako jsou zpravodaje, akční nabídky reklamy apod.
 • veřejně přístupné informace z vašeho profilu na Kanálech sociálních médií;
 • jakékoliv další osobní údaje, které se rozhodnete nám poskytnout.

Zde vám vysvětlíme, které druhy osobních údajů shromažďujeme, pokud aktivně vyhledáváte kontakt s námi nebo pokud chcete, abychom vás kontaktovali.

2.3. Pokud e-mailem reagujete na pracovní nabídku, shromažďujeme a zpracováváme následující druhy osobních údajů:

 • vaše osobní identifikační údaje (např. jméno, e-mailová adresa);
 • obsah vaší zprávy a technické údaje zprávy (komu je zpráva určena, datum a čas apod.);
 • všechny vámi zaslané přílohy, jako je např. váš životopis.

Zde vám vysvětlíme, jaké druhy osobních údajů shromažďujeme, pokud se u nás ucházíte o zaměstnání.

2.4. Pokud nám nabídnete svou vizitku nebo nás kontaktujete během veletrhu či veřejné akce, které se účastníme, můžeme shromažďovat:

 • vámi poskytnuté základní identifikační údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, váš zaměstnavatel, vaše pracovní pozice (pokud nám tyto informace byly poskytnuty nebo pokud jsou uvedeny na vaší vizitce;
 • vaši fotografii.

Zde vám vysvětlíme, které druhy osobních údajů shromažďujeme, pokud aktivně vyhledáváte kontakt s námi během veletrhů nebo veřejných akcí.

3. Účely, ke kterým společnost AWE používá vaše osobní údaje

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

3.1. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje, aby právě přímo vám mohla efektivně poskytnout informace, produkty a/nebo služby, o které jste projevili zájem prostřednictvím Webové stránky, Kanálů sociálních sítí, e-mailem, telefonicky, faxem, během veletrhů a veřejných akcí za účelem celkového řízení zákazníků.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme hlavně a především proto, abychom vám mohli poskytnout vše, co hledáte, pokud brouzdáte po naší Webové stránce, pokud se přihlásíte, jakmile jste se již zaregistrovali, nebo pokud s námi komunikujete.

3.2. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje uvedená výše v článku 2.3, aby vám umožnila ucházet se u nás o zaměstnání.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.3. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž z evidenčních důvodů, abychom se mohli bránit v případě možných následných právních nebo jiných řízení.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.4. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje za účelem vypracování statistických analýz, abychom mohli zlepšit naši Webovou stránku, produkty a služby nebo vytvořit nové produkty nebo služby.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.5. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje, aby vyhověla všem zákonným povinnostem nebo všem přiměřeným žádostem příslušných trestních orgánů nebo jejich zástupců, soudních orgánů, vládních agentur nebo orgánů včetně příslušných orgánů pro ochranu údajů.

Společnost AWE může z vlastní iniciativy poskytnout vaše osobní údaje policii nebo soudním orgánům jako důkaz, nebo pokud existuje oprávněné podezření na protiprávní čin nebo trestní čin, který jste spáchali při registraci nebo používání Webové stránky, našich Kanálů sociálních médií nebo komunikaci s námi.

Čas od čas nás mohou o vaše osobní údaje ze zákona požádat státní orgány.

3.6. Společnost AWE může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem informování třetí strany v souvislosti s možným sloučením s, získáním nebo oddělením od třetí strany, a to i v případě, že se tato třetí strana nachází mimo Evropskou unii.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

3.7. Společnost AWE může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zachování oprávněných zájmů společnosti AWE, jejích partnerů nebo třetí strany, pokud a když lze vaši registraci nebo použití Webové stránky, Kanálů sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů považovat (a) za porušení jakýchkoliv použitelných podmínek užívání nebo práv duševního vlastnictví nebo jakýchkoliv jiných práv třetí strany, (b) za ohrožení bezpečnosti nebo integrity Webové stránky, (c) za nebezpečí pro Webovou stránku nebo jakýkoliv systém společnosti AWE nebo jejích subdodavatelů způsobené viry, trojskými koni, spywarem, malwarem nebo jinou formou škodlivého kódu, nebo (d) za jakýmkoliv způsobem nenávistné, obscénní, diskriminační, rasistické, pomlouvačné, zlomyslné, škodlivé nebo jiným způsobem nevhodné nebo nezákonné.

Tímto si vyhrazujeme právo zpracovat vaše osobní údaje, pokud použijete naši Webovou stránku způsobem, který by mohl ublížit společnosti AWE nebo někomu jinému, nebo pokud je tento způsob nezákonný.

3.8. Společnost AWE zpracovává vaše osobní údaje uvedená v článcích 2.1, 2.2 a 2.4 za účelem, marketingu, tj. aby vám mohla poskytnout cílenou komunikaci, akční a reklamní nabídky a jiné formy reklamy společnosti AWE a vybraných partnerů.

Pokud nejste stávajícím zákazníkem, který si od nás již zakoupil podobné zboží nebo služby a kterému chceme zasílat vlastní marketingový materiál,
společnost AWE vám zašle zprávu, akční a reklamní nabídku, zpravodaj a jinou formu reklamy e-mailem nebo jinou osobní elektronickou formou komunikace, pouze pokud jste výslovně souhlasili se zasílám takových zpráv, akčních a reklamních nabídek, zpravodajů a jiných forem reklamy.

Hodláme použít vaše osobní údaje k marketingovým účelům: Znamená to, že shromažďujeme informace týkající se vašich preferencí a zájmů a tyto informace používáme, abychom byl náš marketingový materiál pro vás více relevantní.

Pokud vám budeme chtít zaslat marketingový materiál e-mailem, přes Whatsapp, zprávu LinkedIn, Facebook Messengera nebo jinou elektronickou osobní formu komunikace a pokud nejste stávajícím zákazníkem, nejprve vás požádáme o udělení souhlasu se zasíláním našich marketingových zpráv prostřednictvím těchto kanálů.

4. Právní základna pro zpracování vašich osobní údajů

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

4.1. Zpracování vašich osobních údajů za účelem uvedeným v článku 3.2 je nezbytné pro kroky, které nutné učinit před uzavřením smlouvy.

Zákon nám ukládá, abychom přesně uvedli, kterou právní základnu používáme ke zpracování vašich osobních údajů vzhledem k účelům, které jsme uvedli v předchozím článku.

Pokud nám zašlete životopis nebo jiné údaje, abyste se u nás mohli ucházet o zaměstnaní, musíme zpracovat va��e osobní údaje, aby vaše přihláška byla zcela kompletní.

4.2. Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3.5 jsou nutné, aby společnost AWE dostála svým právním závazkům.

Podle některých zákonů je naší povinností zpracovávat vaše osobní údaje.

4.3. Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článcích 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 a 3.7 je nutné k účelům legitimních zájmů společnosti AWE, mezi které se řadí:

 • schopnost vhodně reagovat na vaše žádosti o informace a ostatní žádosti;
 • možnost bránit se během právních řízení;
 • schopnost kontinuálního zlepšování Webové stránky společnosti AWE, Kanálů sociálních médií, produktů a služeb, abychom vám zaručili co nejlepší služby;
 • ochrana Webové stránky, Kanálů sociálních médií, produktů a služeb před zneužitím a nezákonnými aktivitami;
 • ochrana našich komerčních a obchodních zájmů a potřeb v závislosti na měnících se podmínkách trhu;
 • marketing a reklama našich produktů, služeb, značek a celková úspěšná komercializace našich produktů a služeb.

Rovněž můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro naše vlastní legitimní zájmy, které se většinou týkají úspěšného provádění podnikání způsobem, kterým by postupovala kterákoliv jiná firma.

4.4. Ke zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené v článku 3.8 vás společnost AWE jako odpovědná strana žádá o souhlas.

Souhlasíte-li s naším zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání zpráv, akčních a reklamních nabídek, zpravodajů a ostatních forem reklamy e-mailem nebo jiným osobních elektronickým způsobem komunikace, nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem a v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Obsah tohoto ustanovení je zřejmý.

5. Příjemci a přeposílání

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

5.1. Společnost AWE nezasílá vaše osobní údaje identifikovatelným způsobem jakékoliv třetí straně bez vašeho výslovného souhlasu. Chápete však, že pokud používáte naše Kanály sociálních médií, vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány poskytovateli sociálních médií. Více informací o zpracování vašich osobních údajů poskytovateli sociálních médií najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele.

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, pokud jste nám k tomu nedali souhlas nebo pokud nebyly vaše údaje anonymizovány. Chápete však, že pokud ke komunikaci používáte například Facebook, Facebook rovněž zpracovává vaše osobní údaje.

5.2. Při poskytování služeb Webové stránky i zpracování vašich osobních dat používá společnost AWE jako poskytovatele těchto služeb třetí strany. Tyto třetí strany smí zpracovávat vaše osobní údaje jménem společnosti AWE výhradně po poskytnutí výslovných písemných instrukcí společností AWE. Společnost AWE zajišťuje, že všichni poskytovatelé služeb jsou velmi pečlivě vybíráni a jsou povinni zachovávat bezpečnost a integritu vašich osobních údajů.

Z použití naší Webové stránky vyplývá, že vaše osobní údaje se zasílají do Švýcarska. Švýcarsko obdrželo příslušné rozhodnutí Evropské komice (rozhodnutí Komise č. 2000/518/ES) a pokládá se za zemi, která nabízí adekvátní zabezpečení vašich osobních údajů.

Naše Webové stránky mohou být vytvořeny, spravovány nebo provozovány třetími stranami. Dále využíváme služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb, za účelem interního zpracování vašich osobních údajů.

6. Záruka kvality

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

6.1. Společnost AWE se snaží zpracovávat pouze osobní údaje potřebné k dosažení účelů uvedených v účelech zpracování.

Nebudeme zpracovávat více vašich osobních údajů, než potřebujeme k účelům, které jsme vám sdělili

6.2. Vaše osobní údaje se zpracovávají pouze po dobu, jež je nutná k dosažení účelů, které jsou popsány výše, nebo až do chvíle odvolání vašeho souhlasu se zpracování vašich osobních údajů. Upozorňujeme vás, že odvolání souhlasu může vést k nemožnosti používání celé nebo části Webových stránek. Společnost AWE zruší identifikaci vašich osobních údajů, pokud vaše osobní údaje již dále nejsou potřebné k dosažení účelu uvedeném v účelech zpracování a pokud neexistuje:

 • převažující zájem společnosti AWE nebo jakékoliv třetí strany, který znemožňuje zrušení identifikace vašich osobních údajů;
 • právní či regulační povinnost nebo právní či administrativní příkaz, který zabraňuje společnosti AWE v zrušení identifikace údajů.

Zde vám vysvětlíme, jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje způsobem, který umožňuje vaši identifikaci.

6.3. Společnost AWE přijme vhodná technická a organizační opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny před nedovoleným přístupem nebo odcizením, ztrátě, manipulací či zničení. Přístup zaměstnanců společnosti AWE nebo poskytovatelů služeb se poskytuje výhradně na bázi YYY a podléhá striktní povinnosti zachování důvěrnosti. Chápete však, že bezpečnost a zabezpečení jsou pouhými povinnostmi, které nelze zcela zaručit.

Uděláme vše pro to, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí.

7. Vaše práva

USTANOVENÍ VYSVĚTLENÍ

7.1. Máte právo vyžádat si přístup ke všem osobním údajům, které o vás společnost AWE zpracovává. Společnost AWE si vyhrazuje právo účtovat si administrativní poplatek za opakované žádosti o přístup, u kterých je zřejmé, že byly odeslány za účelem obtěžování nebo způsobení újmy společnosti AWE.

V tomto článku vám vysvětlíme vaše práva při zpracování vašich osobních údajů. Tato práva jsou zřejmá.

7.2. Máte právo požádat o bezplatnou opravu všech vašich osobních údajů, které nejsou správné. Pokud odesíláte žádost o opravu, musí tato žádost obsahovat důkaz chybné povahy údajů, jejichž opravu požadujete.

7.3. Máte právo odvolat váš dříve udělený souhlas pod článkem 4.4 ke zpracování vašich osobních údajů.

7.4. Máte právo požádat o smazání vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné k účelům, které jsou uvedeny výše nebo pokud jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním. Mějte však na paměti, že společnost AWI vaši žádost o smazání zkontroluje, zda neexistují:

 • převažující zájmy společnosti AWE nebo jakékoliv třetí strany;
 • neexistují právní či regulační povinnosti nebo právní či administrativní příkaz, který zabraňuje tomuto smazání.

Kromě smazání můžete rovněž požádat, aby společnost AWE omezila míru zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) zpochybňujete správnost těchto údajů, (b) zpracování je nelegitimní nebo (c) údaje již nejsou nutné k výše uvedeným účelům, ale vy je potřebujete, abyste se mohli bránit během právních řízení.

7.5. Máte právo protestovat proti zpracování vašich osobních údajů, pokud můžete prokázat, že existují vážné a odůvodněné důvody související s příslušnými okolnostmi, které tuto skutečnost opodstatňují. Pokud je však zamýšlené zpracování klasifikováno jako přímý marketing, máte právo zdarma a bez odůvodnění protestovat proti takovému zpracování údajů.

7.6. Máte právo od nás obdržet všechny své osobní údaje, které jste nám poskytli, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7.7. Pokud si přejete odeslat žádost týkající se jednoho nebo více výše uvedených práv v jakékoliv záležitosti spojené s vašimi právy na ochranu osobních údajů, můžete tak učinit e-mailem na adresu [email protected]. E-mail obsahující žádost o uplatnění práva se nepovažuje za souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na rámec údajů požadovaných pro vyřízení vaší žádosti. Ve vaší žádosti musíte jasně a přesně uvést, která právo si přejete uplatnit a důvody, proč si právo přejete uplatnit (jsou-li vyžadovány). Žádost musí být rovněž opatřena datem a podpisem a musí být přiložena naskenovaná kopie vašeho platného dokladu totožnosti.

Společnost AWE vás bude obratem informovat o přijetí vaší žádosti. Pokud se ukáže, že žádost je opodstatněná, společnost AWE vám tuto skutečnost oznámí co nejdříve, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od obdržení vaší žádosti.

Pokud máte stíženost týkající se zpracování vašich osobních údajů společností AWE, můžete se kdykoliv obrátit na společnost AWE, a to prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v prvním odstavci tohoto článku. Pokud s odpovědí společnosti AWE nejste spokojeni, máte právo stěžovat si u příslušné instituce odpovědné za ochranu osobních údajů, např. instituce na ochranu osobních údajů v Belgii. Více informací najdete na webové stránce http://www.privacycommission.be.