Koberec: vylepšení pro tělo i pro duši

 

baby on carpetMáte malé děti, které lezou nebo se učí chodit po bytě? Naučí se to rychleji na měkkém koberci. A když už spadnou, což bývá nevyhnutelné, budou méně poškrábané a otlučené než na jiných podlahách. Výhoda pro tělo i duši dítěte a pro klid rodičů.

older peopleStarší lidé, pro které je chůze stále obtížnější, se na koberci cítí bezpečněji. Na koberci je velmi malá pravděpodobnost, že uklouznou. I kluzké schodiště může být bezpečnější, když je pokryjete kobercem. Vědecké studie prokázaly, že náraz při pádu je daleko lépe pohlcován dostatečně silným kobercem než tvrdou podlahou. Proto v místnostech pokrytých koberci dochází k menšímu počtu zlomenin a dalších zranění.

Starší lidé a podlahové materiály

Zde se dozvíte více Zhroucení

Poranění při pádu patří k nejčastějším zdravotním problémům starších lidí. Pád může být způsoben několika faktory: závrať, problémy s rovnováhou, užívané léky, stav kostry a svalů, zmatení, neurologické problémy, zhoršení zraku apod. Když spadne starší člověk, dojde ke zlomenině mnohem snáze, protože struktura jeho kostí je slabší.  

V místnosti s kobercem téměř neexistuje riziko uklouznutí a následky pádu jsou daleko méně závažné.

body and soul

Díky rostoucímu počtu seniorů ve společnosti se v roce 2050 počet zlomenin kyčle ve světě zvýší z odhadovaného počtu 1,7 milionu v roce 1990 na 6,3 milionu v roce 2050.

Bezpečnost začíná doma

Zde se dozvíte více Zhroucení
  • V Británii každý rok vyhledá lékaře 15 000 lidí z důvodu zranění po uklouznutí na dřevěné podlaze nebo schodišti. (Zdroj: The Royal Society for the Prevention of Accidents, citováno v: „The Birmingham Evening Mail“, 23. 8. 2001, „Do it yourself, warning after death“)

stairs

  • Britský biomechanický výzkum prokázal, že riziko fraktury kyčle je při pádu na koberci o tloušťce 7 mm čtyřikrát nižší než při pádu na podlaze z PVC a šestkrát nižší než při pádu na betonové podlaze.

(Zdroj: Booth et al., 1996 BR Orth. Res. Soc. Proc., Sept.)