FCSS: Standardowe Symbole dla Pokryć Podłogowych

Wprowadzenie

Floor Covering Standard SymbolsWykładziny elastyczne, tekstylne i podłogi laminowane charakteryzują się różnorodnymi cechami i właściwościami, które pogrupowano w poszczególne klasy.

Opracowano i wprowadzono do ogólnego użytku znormalizowany system graficznych symboli, którego celem jest prosty i zrozumiały dla konsumenta podział produktów na klasy pod kątem ich cech i właściwości.