Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookie określa zasady wykorzystywania plików cookie w witrynach internetowych:

 1. www.carpetyourlife.com
 2. www.sensualite.eu
 3. www.invictus-carpet.com
 4. www.vivendi-carpet.com
 5. www.gaia-carpet.com
 6. www.sedna-carpet.com
 7. www.schoener-wohnen-teppichboden.de
 8. www.isense-carpet.co.uk
 9. www.invictus.co.uk
 10. www.vivendi-carpet.co.uk

(w dalszej części określanych łącznie jako „Witryna internetowa”), należących do firmy Associated Weavers Europe NV/SA (dalej określanej także jako: „AWE”, „my”, „nas”, „nasz” itp.).

Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika, które zawierają określone informacje, a czasem również dane osobowe. Wtyczki społecznościowe to niewielkie oprogramowanie opracowane i przekazywane przez dostawców serwisów mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram i Twitter), które po umieszczeniu w Witrynie internetowej umożliwiają jej zintegrowanie z mediami społecznościowymi.

UWAGA: Ogólne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych – poza przetwarzaniem związanym z korzystaniem z plików cookie i wtyczek społecznościowych, między innymi w związku z komunikacją prowadzoną poprzez e-mail, telefonicznie, faksem, poprzez media społecznościowe i po rejestracji w Witrynie internetowej – można znaleźć w naszej Polityce prywatności [umieścić hiperłącze].

Kontynuując korzystanie z Witryny internetowej po uzyskaniu informacji dotyczących używania plików cookie i wtyczek społecznościowych, potwierdzają Państwo dokładne zapoznanie się z Polityką plików cookie i akceptują jej zapisy bez zastrzeżeń.

1. Informacje ogólne

ZAPIS WYJAŚNIENIE
1.1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę Associated Weavers NV/SA z siedzibą przy Weverijstraat 1, 9600 Ronse, Belgia; zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod nr 0400.254.860. Z firmą można kontaktować się pod adresem e-mailowym [email protected].

Wskazany powyżej podmiot odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z zakresem niniejszej Polityki plików cookie.

1.2. Wszystkie zawarte w niniejszej Polityce plików cookie terminy napisane wielką literą są szczegółowo zdefiniowane w treści dokumentu. W zależności od kontekstu określenia w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie.

Aby mieć pewność, że Państwa interpretacja niniejszego dokumentu jest zgodna z naszym zamierzeniem, istotne jest, aby określone terminy były rozumiane tak samo przez obie strony.

1.3. W tych miejscach, które odnoszą się do określonych przepisów lub regulacji, takie odniesienia obejmują również ewentualne zmiany danego przepisu lub regulacji, a także ich zastąpienie innym przepisem lub regulacją bądź też ich zniesienie, przy czym powyższe zastrzeżenie dotyczy także powiązanych z danymi przepisami lub regulacjami decyzji wykonawczych.

Przepisy podlegają okresowym zmianom, a my chcemy mieć pewność, że Polityka plików cookie uwzględnia takie zmiany.

1.4. AWE zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji, zmian i poprawek w niniejszej Polityce plików cookie według swojego własnego uznania i w wybranym przez siebie terminie. Ewentualne modyfikacje, zmiany i poprawki są ogłaszane w Witrynie internetowej. Jeżeli nie akceptują Państwo wprowadzonych modyfikacji, zmian lub poprawek, należy poinformować nas o tym e-mailem przesłanym na adres [email protected]. Nieprzesłanie takiej wiadomości e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty umieszczenia w naszej Witrynie internetowej odpowiedniego komunikatu o wprowadzeniu zmian w Polityce plików cookie oznacza, że akceptują Państwo całość wprowadzonych zmian bez zastrzeżeń.

Jak w każdej innej firmie zmiany w przepisach, sytuacji rynkowej, działalności itp. mogą wymagać od nas okresowych zmian w Polityce plików cookie, aby była zawsze aktualna.

W takim przypadku prosimy o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami i wyrażenie na nie zgody, jeśli Państwo je akceptują.

2. PLIKI COOKIE

ZAPIS WYJAŚNIENIE

2.1. Zapisywanie plików cookie można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Brak zgody na zapisywanie plików cookie podczas odwiedzania Witryny internetowej może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności Witryny.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

2.2. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Witrynę Internetową, AWE zapisuje pewną liczbę plików cookie. Większość danych zawartych w plikach cookie, w także ich umieszczanie i używanie, umożliwia Państwa identyfikację. Dzięki gromadzeniu danych statystycznych i dotyczących użytkowania AWE uzyskuje wiedzę, w jaki sposób Państwo oraz inne osoby odwiedzające Witrynę internetową korzystają z jej zasobów. Pozwala to lepiej spełniać oczekiwania użytkowników Witryny.

Zapis ten umożliwia AWE informowanie użytkowników o plikach cookie zapisywanych w Państwa urządzeniu przy odwiedzaniu i korzystaniu z Witryny internetowej.

2.3. Najważniejsze pliki cookie wykorzystywane w Witrynie internetowej AWE obejmują:

 • Funkcjonalne pliki cookie
  • W swojej Witrynie internetowej AWE wykorzystuje kilka rodzajów funkcjonalnych plików cookie. Pliki te są niezbędne do tego, aby Witryna internetowa działała prawidłowo i aby jak najlepiej spełniać oczekiwania użytkowników Witryny.

Jednym z przykładów jest plik cookie do zapamiętywania ustawień języka.

 • Analityczne i statystyczne pliki cookie
  • Google Analytics: AWE korzysta z plików cookie Google Analytics, aby czerpać z nich informacje o tym, w jaki sposób Państwo oraz inni użytkownicy korzystają z Witryny internetowej oraz niektórych usług podmiotów trzecich udostępnianych w naszej Witrynie internetowej. Dzięki tym informacjom AWE oraz zewnętrzni dostawcy usług mogą doskonalić jakość oferowanych usług. AWE wykorzystuje następujące pliki cookie: „_ga”- (przechowywane przez 2 lata) oraz „_gid”/“_gat” (przechowywane przez 1 dzień). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Niektóre pliki cookie zapisują informacje, dzięki którym AWE (zazwyczaj dzięki danym statystycznym) monitoruje, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny internetowej, które jej elementy cieszą się popularnością, a które nie itp. Dzięki tym informacjom można usprawniać Witrynę internetową, aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników.

 • Pliki cookie wykorzystywane w mediach społecznościowych i do celów reklamowych:
  • YouTube: AWE korzysta z plików cookie umieszczanych przez serwis YouTube, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie filmów wideo w naszej Witrynie: Wykorzystywane pliki cookie pełnią następujące funkcje:
   • pomiar szerokości pasma internetowego (plik cookie „VISITOR_INFO1_ LIVE” zapisywany na okres 8 miesięcy);
   • zapisywanie preferencji języka i wyszukiwania (plik cookie „PREF” zapisywany na okres 8 miesięcy);
   • umieszczanie filmów z serwisu YouTube na poszczególnych stronach Witryny internetowej (plik cookie „YSC” zapisywany na czas 1 sesji);
  • Google: Plik cookie „CONSENT”, zapisywany na okres 10 lat, oznacza zgodę na śledzenie przez serwis Google zachowań użytkownika przy przeglądaniu różnych witryn internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez serwis Google pliku cookie „CONSENT” można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/types.;
  • Doubleclick: Plik cookie „IDE”, zapisywany na okres 13 miesięcy, służy do celów reklamowych i umożliwia serwisowi Google śledzenie zachowań użytkownika przy przeglądaniu różnych witryn internetowych pod kątem dostarczania lepiej dopasowanych, bardziej spersonalizowanych reklam. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez serwis Google pliku cookie „IDE” można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/types.

W tym miejscu wyjaśniamy, jakie pliki cookie są wykorzystywane w mediach społecznościowych i do celów reklamowych. Wskazane pliki cookie są umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług.

2.4. Mają Państwo prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę na korzystanie przez AWE z plików cookie. W tym celu wystarczy usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu. Procedura jest opisana w instrukcji opracowanej przez producenta danej przeglądarki internetowej.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez AWE

ZAPIS WYJAŚNIENIE

3.1. AWE przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonywania analiz statystycznych pod kątem doskonalenia naszej Witryny internetowej, produktów i usług lub opracowywania nowych produktów i usług.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.2. AWE przetwarza Państwa dane osobowe, aby dostarczać Państwu Witrynę internetową wraz z jej zawartością (m.in. treściami wideo z serwisu YouTube).

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.3. AWE może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów informacyjnych na rzecz podmiotu trzeciego w kontekście ewentualnego połączenia, przejęcia lub odłączenia AWE od takiego podmiotu trzeciego, nawet jeżeli podmiot ten ma siedzibę poza UE.

Zapis jest zrozumiały bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

3.4. AWE może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów AWE, a także partnerów firmy lub podmiotów trzecich w przypadkach, gdy rejestracja lub korzystanie przez Państwa z Witryny internetowej można uznać za (a) naruszenie obowiązujących regulaminów użytkowania, praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw stron trzecich, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Witryny internetowej, (c) zagrożenie dla Witryny internetowej lub dowolnych systemów należących do AWE lub podwykonawców AWE na skutek wirusów, koni trojańskich, oprogramowania typu spyware, malware lub jakiegokolwiek innego złośliwego kodu, bądź za (d) przejaw nienawiści, zachowanie obsceniczne, dyskryminacyjne lub rasistowskie, oszczercze, złośliwe, szkodliwe bądź w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe lub sprzeczne z prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli korzystają Państwo z naszej Witryny internetowej w sposób, który może potencjalnie powodować szkody dla AWE lub innego podmiotu bądź jest sprzeczny z prawem.

4. Podstawa prawna regulująca przetwarzanie Państwa danych osobowych

ZAPIS WYJAŚNIENIE

4.1. Aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z zapisami niniejszej Polityki plików cookie, za wyjątkiem funkcjonalnych plików cookie, AWE jako podmiot odpowiedzialny musi uzyskać Państwa zgodę.

Przepisy prawa wymagają od nas precyzyjnego określenia podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, uwzględniając cele wymienione w poprzednim punkcie.

Główną podstawą prawną regulującą przetwarzanie danych objętych niniejszą Polityką plików cookie jest udzielona przez Państwa zgoda.

AWE uzyskuje Państwa zgodę poprzez umieszczony w Witrynie baner z zapytaniem o zgodę na zapisywanie plików cookie. Kliknięcie na banner z potwierdzeniem oraz dalsze korzystanie z Witryny internetowej oznacza, że dokładnie zapoznali się Państwo z niniejszą Polityką plików cookie i akceptują jej treść bez zastrzeżeń.

5. Odbiorcy

ZAPIS WYJAŚNIENIE

5.1. Bez Państwa wyraźnej zgody AWE nie udostępnia żadnemu podmiotowi trzeciemu Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację. Trzeba jednak zaznaczyć, że korzystanie przez nas z analitycznych, statystycznych oraz społecznościowych plików cookie może oznaczać, że zewnętrzni dostawcy tych plików cookie mogą pozyskiwać określone informacje dotyczące Państwa, w tym dane dotyczące Państwa zachowań internetowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie danego dostawcy usług internetowych:

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę lub po uprzedniej anonimizacji Państwa danych osobowych. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdy korzystają Państwo z serwisu Facebook, na przykład w celu komunikacji, Facebook również przetwarza Państwa dane osobowe.

5.2. AWE korzysta z usług zewnętrznego procesora danych osobowych, który dostarcza Witrynę internetową oraz zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych w naszym imieniu. Procesorzy zewnętrzni są uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w imieniu AWE wyłącznie po otrzymaniu od AWE odpowiedniego pisemnego polecenia. AWE udziela gwarancji, iż wszyscy procesorzy zewnętrzni są selekcjonowani z zachowaniem odpowiedniej staranności oraz są zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

Tworzenie, konserwacja lub hosting naszej Witryny internetowej mogą być wykonywane przez podmioty trzecie. Z usług podmiotów trzecich, na przykład dostawców usług w chmurze, korzystamy również przy wewnętrznym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

6. Zapewnienie jakości

ZAPIS WYJAŚNIENIE

6.1. AWE podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przetwarzanie obejmowało wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji działań określonych jako cel przetwarzania danych.

Dążymy do tego, aby nie przetwarzać żadnych dodatkowych danych osobowych wykraczających poza minimalne dane, które są niezbędne do wskazanych Państwu celów.

6.2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Należy zaznaczyć, że wycofanie zgody może oznaczać brak możliwości korzystania z całości lub części Witryny internetowej. AWE dokonuje deidentyfikacji Państwa danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do działań określonych jako cel przetwarzania, za wyjątkiem sytuacji, w których:

 • nadrzędny interes AWE lub podmiotu trzeciego wymaga, aby Państwa dane osobowe pozostały w postaci identyfikowalnej;
 • obowiązujący wymóg prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy bądź administracyjny uniemożliwia AWE przeprowadzenie deindentyfikacji danych.

W tym miejscu wyjaśniamy, przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób umożliwiający nam Państwa identyfikację.

6.3. AWE zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich działań technicznych i informacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe przez nieupoważnionym dostępem, kradzieżą, przypadkową utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Dostęp personelu AWE lub procesorów zewnętrznych firmy do danych odbywa się wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby” i podlega rygorystycznym wymogom w zakresie zachowania poufności. Trzeba jednak zaznaczyć, że zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego opiera się wyłącznie na dokładaniu wszelkich możliwych starań, bez możliwości udzielenia pełnej gwarancji.

Jesteśmy jednak zaangażowani w kwestię zapewniania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

7. Państwa prawa

ZAPIS WYJAŚNIENIE

7.1. Mają Państwo prawo żądać dostępu do wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez AWE. AWE zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku wielokrotnego, częstego występowania o dostęp do danych, które ma na celu narażenie AWE na niedogodność lub szkodę.

W tym miejscu wyjaśniamy przysługujące Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawa te są zrozumiałe bez konieczności dodatkowych wyjaśnień.

7.2. Mają Państwo prawo żądać bezpłatnego korygowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprecyzyjne. Do żądania należy dołączyć potwierdzenie, że dane, których korekty Państwo żądają, są błędne.

7.3. Mają Państwo również prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

7.4. Mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już potrzebne do celów zdefiniowanych powyżej lub jeżeli wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Trzeba jednak zaznaczyć, że przekazane przez Państwa żądanie usunięcia danych jest poddawane przez AWE ocenie pod kątem:

 • nadrzędnego interesu AWE lub podmiotów trzecich;
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych albo sądowych, które mogą być w sprzeczności z usunięciem danych.

Zamiast usunięcia danych mogą Państwo również wystąpić do AWE o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli (a) kwestionują Państwo ich dokładność, (b) przetwarzanie jest sprzeczne z prawem lub (c) dane nie są już konieczne do celów określonych powyżej, jednak potrzebują ich Państwo do obrony w toczącym się postępowaniu sądowym.

7.5. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli możliwe jest wykazanie, że w danych okolicznościach istnieją ważne i uzasadnione przyczyny, które przemawiają za takim sprzeciwem.

7.6. Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas wszystkich przekazanych nam uprzednio danych osobowych w uporządkowanym, popularnie wykorzystywanym i odczytywalnym komputerowo formacie.

7.7. Aby wyegzekwować dowolne spośród wymienionych powyżej praw przysługujących Państwu w związku z danymi osobowymi, należy przesłać wiadomość pod adres e-mail [email protected]. Wiadomość e-mail z żądaniem wyegzekwowania takiego prawa nie oznacza zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wykraczającym poza minimalny zakres niezbędny do obsługi Państwa żądania. W swoim żądaniu należy precyzyjnie określić, z którego ze swoich praw chcą Państwo skorzystać oraz w razie potrzeby podać powody. Żądanie należy opatrzyć datą i podpisem oraz dołączyć do niego plik z zeskanowanym ważnym dokumentem tożsamości, aby można było pozytywnie zweryfikować Państwa tożsamość.

AWE niezwłocznie potwierdza otrzymanie takiego żądania. Jeżeli AWE uzna żądanie za uzasadnione, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania żądania, poinformować o tym Państwa.

W razie zastrzeżeń dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez AWE mogą Państwo również kontaktować się z AWE pod adresem e-mailowym podanym w pierwszym akapicie niniejszego punktu. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z odpowiedzi AWE, mogą Państwo złożyć zażalenie do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, tj. belgijskiej agencji ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.privacycommission.be.