Tapijt absorbeert geluid en beperkt geluidsoverlast

Bouw je regelmatig een feestje in je huis of appartement? Je buren zullen je dankbaar zijn als er tapijt in je woonruimte ligt. Op die manier hebben ze veel minder last van storend contactgeluid dat via de vloer en de wanden wordt overgebracht.

Tapijt absorbeert geluid uitzonderlijk goed en vermindert de loopgeluiden al snel met 25 tot 34 decibel. Ter vergelijking: laminaat reduceert oppervlaktegeluiden met slechts 1 tot 6 decibel. En dat is nu precies het verschil tussen rustig cocoonen en je ergeren aan storend burengeluid.

Tapijt vermindert ook het geluid in je woonruimte zelf. Het absorbeert naast burenlawaai ook de voetstappen en geluiden die jij en je huisgenoten maken en die weerkaatst worden door muren en meubels. De weerkaatsingtijd van geluidsgolven (nagalmtijd) wordt in een ruimte met tapijt gehalveerd in vergelijking met harde vloerbedekkingen. Zo ontstaat een “zachte sfeer” waardoor mensen minder luid gaan praten.

Ook geluidsoverlast van wegverkeer en bouwwerkzaamheden wordt door tapijt aanzienlijk gereduceerd. In vergelijking met harde vloeren absorbeert tapijt meer dan tien maal zoveel (via de lucht getransporteerd) geluid.

Tot slot: tapijt is niet alleen de beste geluiddemper van alle vloerbekledingen, maar zorgt er bovendien voor dat er in jouw leefruimte aanzienlijk minder geluid wordt geproduceerd in vergelijking met een harde vloer.

Contactgeluid

Lees meer samenvouwen
Contactgeluid is goed voor 60% van de klachten

 

impact noise complaints

Geluid via vloeren is een belangrijke kwestie. Klachten over geluid van voetstappen vormt 60% van alle klachten in onderzoeken die betrekking hebben huishoudelijk geluid. Ook zijn er nog andere bronnen die huiselijk geluid produceren, zoals technische installaties: liften, waterleidingen etc.

(Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh, 2002)

 

 

 

 

 


Hoe contactgeluid wordt overgebracht


geluidsimpact van voetstappen
Contactgeluid wordt voornamelijk overgebracht via de vloer maar is ook mogelijk via de wanden. (Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh, 2004)

 

Geluidsabsorptie : tapijt vergeleken met een harde vloer

Lees meer samenvouwen
Geluidsabsorptie

Tapijt absorbeert meer geluid van de buren dan welke harde vloerbedekking ook. 

(Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh - 2004)

 

Niveau van contactgeluidsverbetering in dB, met een vergelijking

 (Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh - 2004)


Geluidsniveau in leefruimtes

Lees meer samenvouwen

Geluidsniveau en duur

Met tapijt wordt minder geluid geproduceerd dan met een harde vloer en de weerkaatste geluiden houden ook minder lang aan.

met tapijt wordt minder geluid geproduceert en de weerkaatste geluiden houden ook minder lang aan

 

(Bron: GUT, Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.)

Demping van geluid dat zich verspreidt via de lucht.

Lees meer samenvouwen
Van alle vloermaterialen is tapijt geluiddemper nummer één.


De keuze van een “juiste” vloerbedekking kan een doorslaggevende bijdrage leveren aan de demping van geluid dat zich verspreidt via de lucht. Tapijt vermindert in hoge mate de weerkaatsing van geluid. In vergelijking met andere vloerbedekkingen absorbeert het meer dan tien maal zoveel via de lucht getransporteerd geluid. Er ontstaat een groter gevoel van welzijn doordat meer rust wordt gecreëerd.

Geluidsreductiecoëfficiënt

Bron : Dow Chemical

Besluit

Lees meer samenvouwen

Tapijt: de beste vloerbedekking om ongewenste ruis te bestrijden.

Met tapijt, zijn de gegenereerde geluiden lager dan bij een harde vloer, en de duur van de gereflecteerde geluiden is korter.


(Bron: The building performance centre, Napier University, Edinburgh, 2004)

Heb je er al eens bij stilgestaan dat...

Lees meer samenvouwen

  • auto’s, treinen en vliegtuigen met tapijt worden uitgerust omwille van de prima geluidsisolerende eigenschappen ervan?

     

  • naast concertzalen en bioscopen ook vele vergaderzalen, universiteitsaula’s en landschapskantoren van tapijt worden voorzien teneinde de akoestiek van de ruimte te optimaliseren?

     

Wist je bovendien dat...

Lees meer samenvouwen

 

  • 23% van de volwassen Nederlanders problemen heeft met overmatig geluid van de buren? (Bron: Nederlandse Stichting Geluidshinder – 2004)
  • van alle Duitse burgers die buren hebben, amper 10% ze niet kan horen? De resterende 90% is noodgedwongen verplicht met de buren mee te luisteren. (Bron: Deutsche Umweltbundesamt, UBA)
  • 75% van de klachten die in 2001 en 2002 in Groot-Brittannië bij gezondheidsinstanties werd gemeld, betrekking had op geluidsoverlast in woningen, en dat het aantal klachten in 17 jaar tijd met 350% was gestegen? (Bron: CIEH – The Environment in your pocket – 2004)

Vervelendste bronnen van geluidsoverlast voor bewoners


Bron: Scottish House Condition Survery by Scottish Homes - 1996)